درباره شرکت ماندانا شیمی


كشور ايران از نظر منابع غذائی و امكانات  صدور اين فرآورده ها بصورت انواع كنسرو ، كمپوت ، انواع اشربه و عرقيات در شرايط بسيار مناسبی قرار دارد و لذا صنايع بسته بندی فلزی و صنايع وابسته به آن  در مزيت نسبی توليد در جهان امروز قرار ميگيرد. به همين منظور  شركت ماندانا شيمی  در سال1370 با هدف توليد خاص ملزومات شيميايی مورد نياز در بسته بندی فلزی با تاكيد بر صنايع غذائی ، فعاليت خود را آغاز  كرد .

بیشتر بدانید …

مشتریان
توليدكنندگان دربهاي جار

توليدكنندگان تشتك نوشابه

توليدكنندگان درب پوشهاي آلومينيومي


توليدكنندگان بشكه فلزي


لاكها ‐ پوششهاي داخل بسته بندي فلزي


توليدكنندگان تيوبهاي آلومينيوميتوليد كنندگان آئروسل


گواهینامه ها


شرکت ماندانا شیمی

محصولات